Typy súťaží

Majstrovstvá Sveta Juniorov a Mládeže v Biatlone (Osrblie, SVK)
25.1.-3.2.2019


 

Vytrvalostné preteky: Individual

Preteky jednotlivcov s najdlhšími traťami. Juniorská trať je dlhá 15 km, kadetská 12,5 km a skladajú sa z piatich okruhov. Podobne je to aj pri juniorkách a kadetkách, ale ich okruhy sú kratšie, spolu bežia 12,5 km a 10 km. Sú špecifické tým, že sú jediným druhom biatlonových pretekov, v ktorých sa nezasiahnutie terča trestá časovou prirážkou. Strieľa sa v poradí ležka - stojka - ležka - stojka.

 

Štafety: Relay

Juniori bežia 4 x 7,5 km, kadeti 3 x 7,5 km, juniorky a kadetky 3 x 6 km. Osobitným druhom štafiet sú zmiešané štafety a dvojčlenné zmiešané štafety. Zmiešané štafety bežia juniorky/kadetky 2 x 6 km a juniori/kadeti 2 x 7,5 km tak, že prvé dva úseky bežia juniorky/kadetky a druhé dva úseky juniori/kadeti. Dvojčlenné zmiešané štafety bežia juniorky/kadetky 6 km a juniori/kadeti 7,5 km tak, že prvý a tretí úsek bežia juniorky/kadetky a druhý a štvrtý úsek juniori/kadeti. Štartuje sa hromadným štartom, potom už jednotlivo odovzdávaním štafety. Strieľa sa systémom ležka - stojka. Súťažiaci majú k dispozícií tri náhradné náboje. Pokiaľ sa im nepodarí zostreliť všetkých päť terčov ani s pomocou náhradných nábojov, tak sú penalizovaní trestným okruhom s dĺžkou 150 m za každý nezasiahnutý terč a 75 m v dvojčlenných zmiešaných štafetách.

 

Rýchlostné preteky: Sprint

Preteky, ktoré sú v kategóriách juniori a kadeti dlhé 10 km a 7,5 km, juniorky a kadetky 7,5 km a 6 km. Ide o najkratšie trate v individuálnych disciplínach. Štartuje sa v časových intervaloch 30 sekúnd, pričom biatlonisti počas pretekov odbehnú tri okruhy. Strieľa sa štýlom ležka - stojka. Každý nepresný výstrel znamená penalizáciu jedného trestného okruhu, ktorého dĺžka je 150 m.

 

Stíhacie preteky: Pursuit

Trať v kategórií juniori a kadeti je dlhá 12,5 km a 10 km a v kategórií juniorky a kadetky 10 km a 7,5 km. Štartuje sa tzv. Gundersenovou metódou, t.z. že pretekári štartujú v poradí, v akom skončili v predchádzajúcich rýchlostných pretekoch s takou stratou na prvého, s akou prišli do cieľa. Strata sa v tomto prípade zaokrúhľuje na celé sekundy. Strieľa sa štýlom: ležka - ležka - stojka - stojka. Za každý nepresný výstrel musí pretekár odbehnúť 150 m trestné kolo.