NBC Osrblie: Režim strelnice počas MSJaM

Osrblie, 20. januára 2019

V dňoch 23.1. - 3.2.2019 sa v Národnom biatlonovom centre v Osrblí uskutočnia Majstrovstvá Sveta Juniorov a Mládeže v Biatlone.

Počas konania pretekov od 25.1.-3.2.2019 je zakázaný vstup na trať iným osobám ako pretekárom!

Pre podrobné informácie je potrebné kontaktovať B. Leitnera na telefónne číslo 0918 900 774.

Lyžovanie v biatlonovom areáli je ZAKÁZANÉ pre verejnosť počas Majstrovstiev Sveta Juniorov a Mládeže v Biatlone.

Tréning na strelnici:

    doobeda  udržba strelnice poobede
21.1.2019 Pondelok STRELNICA   PRE   ÚDRŽBU   UZAVRETÁ
22.1.2019 Utorok  udržba strelnice udržba strelnice 14:00 - 16:30
23.1.2019 Streda 09:00 - 12:00 12:00-14:00 14:00 - 16:30
24.1.2019 Štvrtok 09:00 - 12:00 12:00-14:00 14:00 - 16:30
25.1.2019 - 03.02.2019
STRELNICA podla proranu MSJaM 2019


Voľný pohyb cudzích osôb (nečlenov SZB) je v areáli NBC Osrblie ZAKÁZANÝ, nakoľko nedisciplinovaným správaním môže dôjsť najmä k zrážke športovcov s cudzími osobami na trati či biatlonovej strelnici a následným fyzickým zraneniam.
Slovenský zväz biatlonu umožňuje vstup cudzím osobám do areálu NBC len po podpise VYHLÁSENIA a následným nahlásením vstupu do areálu riaditeľovi NBC Osrblie na telefónnom čísle +421 (918) 900774.

Týmto vyhlásením vstupujúci berie na vedomie prevádzkový poriadok areálu NBC a súhlasí, že SZB nenesie žiadnu zodpovednosť za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú vstupujúcemu vstupom do areálu NBC a že do areálu NBC vstupuje na vlastné nebezpečenstvo. Vstupujúci zároveň vyhlasuje, že plne zodpovedá za škody a ujmy ním spôsobené. Vstupujúci sa zaväzuje počínať si tak, aby nedošlo vstupom do NBC ku škode na zdraví, majetku, prírode a správať sa ohľaduplne k osobám, ktoré sa v areáli NBC nachádzajú.