Junior representation

Veronika Machyniaková and Smrečiaková Aneta

Horvátová Henrieta and Haidelmeierová Veronika

Sklenárik Tomáš and Ottinger Lukáš 

Baloga Matej and Lepeň       Matej 

 

 

Veronika Machyniaková

Aneta Smrečiaková 

Henrieta Horvátová

Veronika Haidelmeierová

 

Matej Baloga

Matej Lepeň 

Tomáš Sklenárik

Lukáš Ottinger